Search

Usługi rachunkowe

Usługi rachunkowe

Zajmujemy się świadczeniem usług księgowych. Naszymi Klientami są osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa. 
Mamy dużą wiedzą na temat prawa rachunkowego, którą dodatkowo na bieżąco uzupełniamy.

W ofercie mamy takie usługi jak:

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
- prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego;
- prowadzenie ksiąg handlowych dla osób fizycznych, spółek osobowych oraz spółek prawa handlowego;
- prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług.

Wykonujemy też sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT oraz sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, CIT-8. 

W ramach obsługi kadrowo-księgowej proponujemy prowadzenie dokumentów pracowniczych, prowadzenie akt osobowych pracowników, a także przygotowanie umów o pracę, świadectw pracy, harmonogramów czasu pracy.
Zlecić nam można również prowadzenie ewidencji czasu pracy, kartotek urlopowych, kart wynagrodzeń. 

Dodatkowo pomagamy w założeniu nowej działalności.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Cena usług jest indywidualnie ustalana. 

Zapraszamy do kontaktu. 
biuro@lincost.eu 

Zakres działalności

Usługi księgowe
- Ewidencja środków trwałych
- Karta podatkowa
- Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
- Przygotowywanie sprawozdań finansowych
- Roczne rozliczanie działalności
- Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego

Obsługa płacowa
- Deklaracje ZUS
- Listy płac
- Rozliczanie PIT
- Składki ZUS

Obsługa kadrowa
- Dokumentacja kadrowa
Dokumentacja urlopowa
- Sporządzanie umów o pracę
- Świadectwa pracy
- Umowy cywilnoprawne

Doradztwo podatkowe
- Deklaracje podatkowe
- Optymalizacja podatkowa
- Rozliczenia publicznoprawne

Doradztwo biznesowe
- Zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej
- Zgłoszenia aktualizacyjne
- Zgłoszenia identyfikacyjne

Zapraszamy do kontaktu. 
biuro@lincost.eu